Lze QUERYTHERM použít i na jiné vytápění než radiátory?

Ne, QUERYTHERM lze použít pouze při vytápění radiátory. Na systému pro jiné druhy vytápění, jako například podlahové a crittalové vytápění nebo vytápění sálavými zářiči či vzduchotechnickými jednotkami, momentálně pracujeme.

Jak QUERYTHERM reguluje odběr tepla v případě změny tepelných zdrojů (např. při příchodu lidí do bytů, zapnutí spotřebičů, otevření oken apod.)? 

QUERYTHERM využívá sofistikovanou technologii Just in time, která dokáže díky přesným měřením v reálném čase predikovat teplotní změny v objektu, započítávat pasivní tepelné zisky a předcházet zbytečnému přetápění objektu. 

Co znamená prediktivní schopnost regulace?

Prediktivní schopnost QUERYTHERMU je schopnost systému spolehlivě předpovídat na základě dat z měření, předpovědi počasí a topné historie skutečnou potřebu tepla v objektu.

Jak přesné jsou údaje, které QUERYTHERM používá na předpověď počasí?

Pro predikci počasí používáme ta nejspolehlivější data od meteorologického institutu, jejichž spolehlivost je potvrzena NRK, EUMETSAT, ECMWF, ČHMÚ a MPO.

Co je trojcestný (třícestný) ventil a jak funguje?

U QUERYTHERMU jde o potrubní armaturu určující směr proudu vody v topení řízenou servopohonem.

Kolik větví topného systému může jedna jednotka QUERYTHERM řídit?

Jedna jednotka regulačního systému QUERYTHERM řídí standardně dvě větve topného systému, ale lze ji rozšířit až na čtyři (tzn. 2 základní větve + násobky 4).

Opravdu instalace QUERYTHERMU sníží nepříjemný hluk ze „stupaček“? 

Ano, hlučnost topení se s QUERYTHERMEM sníží, protože dojde k plnému otevření termostatických hlavic, vyrovnání diferenčních tlaků a optimalizaci průtoku tepelného média tepelnou soustavu. 

Lze pomocí QUERYTHERMU nastavit rozdíl v denní a noční teplotě v domě? A co útlumy topení?

Ne, Quarythermní regulace sama rozpozná, kdy a na kolik stupňů je třeba objekt vytápět. Uživatel (správce objektu) může několikrát za den změnit teplotu v objektu v rozmezí 19–24°C, přičemž rychlost změny je podmíněna mnoha aspekty (velikosti topné soustavy, tepelné setrvačnosti, poloze objektu, počasí, vlhkosti).

Každé snížení a následné zvýšení teploty vždy znamená dotápění objektu. Obecně platí, že pro výrobu 1°C tepla je nutno vynaložit 7% energie. Proto časté změny teplot vedou k vyšším nákladům za topení.

Zateplili jsme budovu, ale plíseň a vlhkost ve spodních a vrchních patrech zůstává. Zlepší se stav, když nainstalujeme QUERYTHERM?

Ano, problémy s vlhkostí se zlepší, protože QUERYTHERM zajistí optimální vytápění budovy díky využití tepelných zisků a současně zabrání přetápění objektu, čímž dosáhne snížení vlhkosti, stálého tepelného komfortu i úsporám tepelné energie současně. Nedotápění budovy jen o 3 °C totiž ohrožuje budovu vlhkostí a plísněmi a při přetápění o 7 °C zase není dosaženo žádných úspor tepla proti nezateplenému stavu.

Má regulace tepla systémem QUERYTHERM význam i pro nezateplené domy?

Ano, výhodou systému Querytherm je, že při pozdějším zateplení budovy nebo jiné revitalizaci objektu nemusí být znovu přenastavován jako jiné regulační systémy.

Jak může QUERYTHERM ještě zvýšit úsporu za topení, když v bytě vypneme radiátor a neplatíme tedy podle spotřeby na poměrovém měřiči?

Pokud radiátor vypnete, přestane sice topit, ale do stoupaček je teplo dodáváno i nadále. A toto teplo, dodané do objektu, se potom rozpočítá na byty a připočítá ke spotřebě bytu. Poměrové měřidlo totož zaznamená spotřebu na tělese a při rozepisování nákladů na vytápění se u nich nevykazuje skutečně spotřebovaná energie, ale všechno dodané teplo. Tzn. že k naměřené spotřebě na poměrových měřičích se připočte rozpočítané dodané teplo, které, i když byl radiátor vypnutý, bylo stále dodáváno ve stupačkách.

Jak přesné průtokoměry používáte a mohou být použity jako podklady pro fakturaci?

Používáme upravené průtokoměry s přesností 10 pulsů na 1 litr, což je několikanásobně přesnější než u obvykle používaných průtokoměrů. Uvedeno průtokoměry jsou schváleny dle MID pro dynamický rozsah 1:250, tak v EHS a mohou být používány jako fakturační.

Jaké minimální ∆t (rozdíl teploty topné vody přívodu a vratu)  je schopen váš průtokoměr naměřit?

Průtokoměry používané u tepelné regulace QUERYTHERM naměří ∆t  = 0°C s odchylkou na setiny.

Jak se liší jednosložkové rozúčtování tepla od dvousložkového?

Jednosložková cena je za celkově dodané GJ tepla a dvousložková se skládá z ceny za připojení k síti a ceny za odebrané teplo.

Jaké veličiny při provozu QUERYTHERM měří?

QUERYTHERM měří tlak v topné soustavě, průtok a teplotu přiváděné i vracené vody a  venkovní teplotu. Ostatní měřené hodnoty jsou součástí patentované technologie QUERYTHERM a nezveřejňujeme je.

Je QUERYTHERM kompatibilní se systémy energetického managementu a jak náročné je jeho napojení?

Kompatibilita QUERYTHERMU s jinými systémy tepelné regulace je možná, ale není potřeba.

Je nutné QUERYTHERM napojovat ještě na něco, nebo jde o kompletní řešení?

Ne, QUERYTHERMU® již není třeba ničím doplňovat nebo s ničím spojovat, protože je díky webové aplikaci a vlastní vizualizaci zcela samostatným a kompletním řešením.

Jak dokáže QUERYTHERM zohlednit vnitřní tepelné zisky a jakou roli při tom hrají termostatické regulační hlavice?

QUERYTHERMU zohledňuje vnitřní tepelné zisky tak, že zvýší teplotu na zpátečce, pokud se sníží předávání tepla do vyhřátého prostoru, nebo když se termostatické hlavice zavírají. Tyto zisky se Querytherm po testovacím období naučí rozpoznávat a odhadovat předem.

Ovlivňuje QUERYTHERM průtok a teplotu topné vody?

Ano, systém Querytherm je  v tomto směru zcela autonomní. 

Termostatické ventily na radiátorech k regulaci topení nestačí?

Termostatické ventily omezují dodávku tepla až na samém konci topné soustavy (na radiátorech), a proto nemohou omezit vstup přebytečného tepla do jednotlivých stoupaček. Vliv stoupaček na spotřebu tepla je přitom tím větší, čím více je objekt zateplen. Nesprávně instalované Termostatické ventily navíc svým principem fungování výrazně zhoršují průtok topné vody, což negativně přispívá ke vzniku tepelných zkratů a mostů a má za následek nedotápění některých těles a míst v objektu.

Stačí k regulaci tepla vyvažovací ventily?

Obecně ne, vyvažovací ventily zlepšují průtok vody a dodávku tepla, ale neřeší v jakém množství je teplo dodáváno do topné soustavy.

Jaké můžeme čekat změny po instalaci systému Querytherm?

V první řadě určitě významnou úsporu nákladů za topení. Současně dojde také ke snížení hlučnosti topné soustavy a zlepšení topné dynamiky soustavy. Teploty v topné soustavě se ustálí a sníží teploty v rozvodech i střední teplotu radiátoru, tzn. že topení bude pro někoho chladnější než dříve, což však neznamená, že se netopí. Stupačky už nebude možno využívat primárně k vytápění místnosti namísto radiátoru.  

Když se dotknu radiátoru je studený – znamená to, že radiátor netopí?

Radiátor topí, ale je třeba upřesnit pojem “studený”. Pokud je teplota v místnosti například 21 °C, má radiátor teplotu blížící se, nebo stejnou jako teplota lidského těla, a zdá se tedy na dotek studený. Protože průměrná tělesná teplota na povrchu těla se pohybuje v rozmezí 35,8–37,3 °C, teplota topení je o 16,3°C vyšší než v místnosti, což znamená, že topí.

Mohlo by vás zajímat

Spočítejte si, kolik s Querythermem můžete uspořit

Termoregulační systém QURYTHERM garantuje úsporu nejméně 20 %, ale u zateplených budov s předimenzovaným vytápěním může dosáhnout úspory až 49 %.

Zjistěte, kolik můžete za vytápění s Querythermem ušetřit vy. Napište si o dotazník nebo si pro přesnější výpočet objednejte zdarma nezávaznou konzultaci našeho technika přímo u vás.