Principy a výhody tepelné regulace QUERYTHERM

Termoregulační systém QUERYTHERM nabízí v současnosti světově nejefektivnější způsob regulace tepla díky umělé inteligenci a revolučnímu algoritmu pro ohřev topného média.

Chytrá technologie v reálném čase neustále vyhodnocuje velké množství údajů, díky kterým pak rozezná, kdy má topit a kdy je to zbytečné, a odebírá pouze tolik tepla, kolik je pro požadovaný tepelný komfort v daném objektu skutečně potřeba. QUERYTHERM tak s teplem hospodaří vždy rozumně a nesnižuje teplotu topení na úkor úspory.

Hlavní výhody regulačního systému QUERYTHERM​

  • okamžitý efekt v úsporách výdajů za tepelnou energii,
  • krátká investiční návratnost,
  • možnost instalace i v průběhu topné sezóny během jednoho až dvou dnů,
  • autoadaptační technologie a neustálá optimalizace dodávky tepla s ohledem na aktuální vnitřní a vnější tepelné zisky,
  • okamžité zohledňování aktuálních klimatických změn,
  • snížení hlučnosti tepelné soustavy,
  • záruka stabilní tepelné pohody v objektu,
  • automatický provoz bez nutnosti obsluhy,
  • dálkové ovládání systému včetně přehledu v reálném čase.
Předpověď počasí a tepelná čidla

předpověď počasí a tepelná čidla

Pohyb a aktivita tepelných zdrojů a ztrát

pohyb a aktivita tepelných zdrojů a ztrát

Predikce budoucí tepelné spotřeby

predikce budoucí tepelné spotřeby

Ušetřte za topení ještě více a přejděte na nový typ tepelné regulace

Nevýhody ekvitermní regulace

Zastaralé ekvitermní regulační systémy ohřívají médium v topné soustavě na teplotu, která je přímo úměrná venkovní teplotě, přičemž požadovanou teplotu média je nutné stanovit dle výrobcem doporučených parametrů. Při změně tepelných vlastností objektu (například při instalaci nových oken nebo zateplení budovy) je nutné tyto parametry znovu experimentálně definovat.

Ekvitermní regulace je řízena ekvitermní křivkou

ekvivalentní

Přednosti querytermní technologie

QUERYTHERM používá nový algoritmus pro ohřev topného média, díky kterému je spotřeba tepla regulována podle toho, kolik tepla je v jednotlivých tepelných okruzích aktuálně potřeba pro zajištění požadovaného tepelného komfortu. Množství odebíraného tepla je zde  tedy přímo úměrné skutečným potřebám a systém na jakékoli teplotní změny reaguje automaticky a okamžitě.

Querythermní regulace je řízena tepelnou potřebou objektu

querythermní regulace