Rekuperace obecně znamená zpětný zisk tepla z odváděného odpadního vzduchu a jeho následné předání přiváděnému čerstvému vzduchu, který je tak rozváděn do obytných prostor již předehřátý.

Srdcem systému řízeného (nuceného) větrání s rekuperací tepla je rekuperační jednotka, ve které dochází k samotnému předání tepla. Čerstvý, chladný venkovní vzduch je přes teplosměnnou plochu výměníku přihříván teplem z odpadního vzduchu a tím dochází k šetření energie na vytápění objektu při zajištění hygienických limitů potřebné výměny vzduchu.

vymenik

FILTRACE

Na odtahu a by-passu je osazen skládaný filtr třídy M5, na sání skládaný filtr M5, na přání vyšší třídy filtrace F7 nebo Carbo filtr pro odfiltrování zápachu. Přístup pro výměnu je po odkrytí zátek jednotlivých filtrů.

LETNÍ FUNKCE BY-PASS

Řídící jednotka je vybavena funkcí automatického by-passu. Jednotka porovnává teplotu vnitřního a vnějšího vzduchu a zavírá nebo otvírá klapku bypassu. Díky tomu vzduch proudí mimo rekuperační výměník a nedochází k ohřívání venkovního vzduchu od odpadního vzduchu. Bypass je plně automatický, nebo je možno jej ovládat manuálně.

MONTÁŽ

Montáž jednotky pouze ve svislé poloze. Montuje se na stěnu minimálně 150 mm nad podlahu na závěsnou lištu (součástí dodávky). Nutno zajistit instalační prostor minimálně 300 mm pod čistým stropem či podhledem.

PROPOJOVACÍ POTRUBÍ

Hrdla pro připojení jsou průměru 4 x 160 mm. Potrubí se připojuje pomocí vsuvek s těsněním.

KONDENZÁT

Jednotky mají minimální vývoj kondenzátu díky entalpickému výměníku. Ze spodní části výměníku je vyveden kondenzát do výparníku kde je dodatečně odpařen.

ENERGETICKÁ NÁROČNOST A ÚSPORA

Rekuperační jednotky spadají do energetické třídy A, která z nich dělá energeticky efektivnější zařízení splňující evropské normy.

QUERY®AIR Dotazník
(PDF, 77kB)