K předávání tepla z potrubí do budovy dochází prostřednictvím předávací stanice QUERY 4X MAIN  z centrálního zásobování.

REVOLUČNÍ REGULACE

Samostatná stanice se dodává s nebo bez regulace stávající a díky možnosti rozšíření stávající jednotky lze jednoduše rozšířit o systém QUERYTHERM®

OPTIMÁLNÍ DESIGN

Díky  vnitřnímu provedení a umístění v konstrukci je celá bytová stanice kompaktní s minimálními požadavky na rozměry. Dokonale zaizolována.

VÝMĚNÍK TEPLA

Deskový výměník dodává teplo odpovídající aktuální potřebě vytápěného prostoru. Topný systém je od sítě dálkového vytápění hydraulicky oddělen. Lze velmi jednoduše provádět údržbu, nebo i výměnu jednotlivých komponentů. Pro lepší ochranu komponentů a pro minimalizaci problémů způsobené nečistotami v médiu, jsou na primární i sekundární straně použité velké, snadno dostupné filtry. 

PŘESNÉ MĚŘENÍ ENERGIÍ A VYÚČTOVÁNÍ 

Měření od prvního zapnutí, současné uvedení do provozu s bytovou stanicí a žádné náklady na koordinaci a instalaci. Jsou použitelné takřka všechny měřicí výrobky nebo také adaptéry. V kombinaci s vizualizačním a vyúčtovacím softwarem se jedná o nepřekonatelný systém.