ECOONE EUROPE s.r.o.
Záhuní 407
Frenštát pod Radhoštěm, 744 01
Česká Republika
Telefon: +420 732 194 163
E-Mail: info@ecooneczech.cz


Zodpovědné a kontaktní osoby

Jednatel společnosti
Radko Souček

Odpovědné osoby za obsah
Radko Souček


Koncepce a Design, Programování a technika
ECOONE EUROPE s.r.o.
www.ecooneczech.cz

TDG, §6 a MdStV, §10


Provozovatel internetových stránek

ECOONE EUROPE s.r.o.
Záhuní 407
Frenštát pod Radhoštěm, 744 01
Česká Republika

ECOONE EUROPE s.r.o. je zanesen v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 21851.

Daňové identifikační číslo ECOONE EUROPE s.r.o. je CZ 25851560.

Ochrana dat

Přístup na ECOONE EUROPE s.r.o. je obecně otevřený, bez poplatku a nevyžaduje registraci. Po přístupu na stránky se do logovacích souborů automaticky ukládá datum, čas a počet přístupů, trvání, přístupové cesty, atd. Tato data jsou statisticky hodnocena a analyzována za účelem optimalizace naší nabídky a pro rozpoznávání chybových hlášení. Logovací soubory neobsahují žádná osobní data a nebudou poskytována třetím osobám. S daty a informacemi získanými na webových stránkách bude nakládáno dle zákona o ochraně dat a nebudou poskytovány třetím osobám. Žádná osobní data nebudou použita. Vyhrazujeme si právo použít tyto získané informace pro statistické účely. Přenos osobních dat do státních institucí anebo podobných orgánů je možný pouze v rozsahu běžných legálních zásad a jen v případě příkazu od soudu. Soubory „Cookies“ budou firmou ECOONE EUROPE s.r.o. uloženy pouze pro statistické účely a neobsahují žádná osobní data (například design, jazyk). Obecně mohou být webové stránky firmy ECOONE EUROPE s.r.o. používány bez souborů „Cookies“. V tomto případě však nebudou těmto návštěvníkům zpřístupněny některé možnosti nastavení našich webových stránek. Pokud vstoupí osobní data do registračního procesu, mohou být kdykoli změněna anebo smazána. Toto požaduje váš uživatelský profil v registračním procesu po přihlášení jako registrovaný uživatel. Odstranění / deregistrace ze stránek ECOONE EUROPE s.r.o. a následní smazání uložených uživatelských dat je na našich stránkách možné.

Autorská práva

Obsah, design, rozvržení, zdrojový kód, jméno a logo firmy na webových stránkách ECOONE EUROPE s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Použití výše uvedeného je možné – mimo výslovně udělených výjimek – pouze za nekomerčními účely. Použití pro komerční účely vyžaduje výslovně udělený souhlas autora/vlastníka webových stránek. Toto platí i pro texty (dokumenty) jako celky i pro jejich jednotlivé části. Každá kopie dokumentu nebo jeho části musí obsahovat prohlášení o autorském právu, zdrojový kód, a – pokud je to možné – i ochranný autorský symbol autora. Změny dokumentů nebo jejich částí musí výslovně povolit jejich autor. Autor si vyhrazuje právo kdykoliv se zříci souhlasu, který byl předtím někomu vydán, na základě zrušení souhlasu musí být všechno použití obsahu webu okamžitě přerušeno.

Legální zřeknutí se (odvolání)

Odpovědnost, vyloučení z odpovědnosti

Za poskytované informace na našich webových stránkách neneseme žádnou odpovědnost. Zejména za správnost a kvalitu poskytovaných informací. Odpovědnost za škody (zničení materiálu apod.) způsobené nesprávným použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací, zastaralých nebo nekompletních informací je přísně vyjmuta.

Odkazy

Poskytovatel externích internetových stránek přímo nebo nepřímo přístupných pomocí odkazů na stránkách ECOONE EUROPE s.r.o. je výhradně odpovědný za obsah takových stránek. Operátor stránek ECOONE EUROPE s.r.o. může být odpovědný pouze v případě, že si je vědom (byl informován) o obsahu stránek a pokud je důvodně a technicky uskutečnitelné zabránit používání webových stránek s ilegálním obsahem. Všechny odkazy jsou klikatelné, ale odkazují na nabídky poskytované externími operátory pouze pro informativní účely. A tak žádné adresy nebo odkazy uvedené v textu nereprezentují povolení s poskytovaným obsahem stránek. V době, kdy byly odkazy na naše stránky uvedeny, žádný z odkazů nebyl ilegálního obsahu. Operátor stránek ECOONE EUROPE s.r.o. nemá vliv na pozdější (změněný) obsah a design stránek, na které se na našich stránkách odkazuje. Operátor se od takových změněných obsahů stránek distancuje. Navíc na sebe nebereme odpovědnost za přesnost, správnost, kompletnost, užitečnost a přístupnost stránek, na které firma ECOONE EUROPE s.r.o. na svém webu odkazuje.