Únava, nepozornost nebo bolest hlavy? To vše jsou důsledky pobytu v prostředí s příliš vysokou koncentrací oxidu uhličitého (CO2). Během zimy se s tímto problémem potýká zhruba třetina školních tříd nebo úřadů. Špatný vzduch mají zejména tam, kde zateplili nebo vyměnili okna školy bez rozmyslu.

Vzduch s příliš vysokou koncentrací CO2 podle průzkumů Státního zdravotního ústavu v průměru dýchají děti ve třetině tříd, v dalších 50 % tříd hodnoty překračují maxima alespoň krátkodobě. V rekonstruovaných budovách je toto procento vyšší, a to zejména v těch, kde došlo k zateplení nebo výměně oken. Limitní hodnoty pro koncentraci oxidu uhličitého jsou často překročeny, a to až v 86 % měření.

4LIFE Startovací sada pro detekci CO2

Pro stálý přehled ovzduší a detekci koncentrace škodlivého vzduchu. Ideální pro udržení vnitřního klimatu. Chytré dovybavení detektory je snadné a bezdrátové, stačí jen zasunout do zásuvky. Také Vám nabízíme „Měření kvality ovzduší“, kde po ukončení získáte protokol s naměřenými hodnotami a návrhem protiopatření pro kvalitnější vnitřní klima.

Rozsah dodávky:
2 x 4LIFE 4LIFE Detektor CO2 
1 x 4LIFE Senzor teploty a vlhkosti
2 x 4LIFE Dveřní a okenní kontakt 
1 x 4LIFE Master - centrální jednotka (WLAN, LAN, Enocean, Z Wave)

Katalogové číslo: Q4L992